OTK GROUP, A.S.

Obchodní tiskárny Kolín mají dlouholetou tradici. Závod byl založen pražským typografem J.L. Bayerem v roce 1879. Původně se jednalo o kamenotiskárnu, kde byly pomocí chromolitografie tištěny nástěnné kalendáře a barvotiskové obrázky. První nástěnný kalendář byl vytištěn v roce 1884.

Teprve později bylo započato s výrobou útržkových blokových kalendářů, zřízeno oddělení knihtisku, ofsetového tisku, litografie a rozsáhlé knihařství pro výrobu obchodních knih. Závod se brzy stal největší tuzemskou továrnou na výrobu kalendářů.