SPEL, A.S.

Značnou část aktivit firmy SPEL a.s. představují projekce a dodávky řídicích systémů pro řízení technologických procesů. V této oblasti se zaměřujeme na komplexní dodávky na klíč v rámci nichž dle potřeby zákazníka zajišťujeme analýzu procesu, návrh systémového řešení řídicího systému, zpracování projektu, tvorbu aplikačního software, konstrukci a dodávku rozvaděčů, uvedení do provozu a zaškolení zákazníka. Ostatní práce spojené s komplexní dodávkou (montáže, stavební činnost, silnoproudé rozvody, atd.) zajišťujeme jako subdodávky se specializovanými firmami.