Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným